Network (Ağ) SistemleriLocal Area Network (Yerel Alan Ağ) – LAN Yerel ağlar,nispeten küçük olan sistemlerden ve iletişim ortamından oluşur. Normalde tek tür iletişim ortamına eğilim gösterir. Ancak farklı ağ protokollerinin kullanıldığı ağlar da mevcuttur. Genelde tek lokasyon içinde kurulan ağlar için bu tanım kullanılır.

Metropolitian Area Network (Metropolitan Alan Ağı) – MAN Daha geniş ağlardır. Genelde şehir içi uzak bağlantılar söz konusu olduğundan ve şehrin bir kısmını kapsadığından metropolitan ağlar denmiştir. değişik donanım ve aktarım ortamlarınin kullanılmasının nedeni, mesafenin etkin olarak kapsanması gerekliliği ve ağa bağlı her bölge arasında tam erişim gerekmemesidir.

Wide Area Network (Geniş Alan Ağ) – WAN MAN’dan geniş her tür ağı içine alır. ülkenin ya da dünyanın çeşitli bölgelerindeki yerel alan ağları birbirine bağlayan yapıdır.Enterprise WAN(Bir kuruluşun tüm LAN) veGlobal WAN(Tüm dünyayı kaplayan bir ağolabileceği gibi, birçok ulusal sınırı ve pek çok kuruluşun ağını kapsar) olmak üzere 2 ye ayrılır.

Bilgisayar ağlarında servis alan ve veren açısından üç tür olarak sınıflandırma yapılır [ Server (Servis Veren) - Client (Servis Alan) - Peer (Ayni anda servis veren ve servis alan)]
A – Sunucu Tabanlı Ağlar (Server-Centric):kesin biçimde belirlenmiş rolleri yerine getirirler.Tanımlama olarak sunucu tabanlı ağlarda hangi birimin hizmet sağlayan olduğu belirlemeleri yapılmıştır.
B – Eşler arası Ağlar ( Peer-to -Peer) :Tüm birimlerin servis sunma ve servis isteme olanağı vardir.